история на тютюнопушеното

•февруари 22, 2012 • Вашият коментар

В началото пушенето е било като част от някои религиозни церемонии.Има сведения за такива религиозни церемонии в много различни култури по света.В Индия се е практикувало повече от 4000 години основни с листа от канабис.В Америка ( Перу,Еквадор и Андите ) от преди 5000 години там са се пушили основно тютюневи листа.Първите мореплаватели го култивират и го принасят в Европа.В Европа е било главно като форма на развлечение и изтънченост.

Advertisements

Отглеждане на тютюн

•януари 20, 2012 • Вашият коментар

Тютюнът се отнася към културите, които се отглеждат за добиване на продукти с така нареченото наркотично действие.

Листата на тютюна се използват основно за изработване на различни тютюневи изделия – цигари, пури, тютюн за лула и съвсем малко, като емфие и тютюн за дъвчене. Специфичното действие на тютюна се обуславя от алкалоида никотин, който се съдържа в листата и се синтезира в корена.

Основен дял в производството на тютюн в България заема дребнолистният (ориенталският) тютюн, а малка част се пада на едролистния – сортотипове Виржиния и Бърлей.

Тютюнът е известен като топлолюбиво растение, като едролистните тютюни са с по-големи изисквания към топлината. Ориенталският тютюн е доста по-сухоустойчив, отглежда се на по-бедни почви, на които дава качествени листа, докато едролистният изисква по-висока почвена и въздушна влажност, както и по-богати почви.

Предшественици които са подходящи за отглеждане на тютюн

Ориенталският тютюн може да се отглежда след себе си 3-4 години, като това не понижава добива и качествата му. За да се прекъсне развитието на болестите и неприятелите при безсменното отглеждане през няколко години се налага да се засажда след зърнени бобови култури на по-бедните или след зимни житни на по-богатите почви.

Едролистните тютюни са по чувствителни към редица болести и не понасят отглеждане след себе си. Това налага да се отглежда тютюн при редуване с други култури. Най-добри предшественици за отглеждане на едролистните тютюни на победните почвени разновидности са бобовите, а на по-богатите почви в равните райони – житните култури.

Слънчогледът, конопът, лукът, зелето, тиквите, доматите и пипера се нападат от едни и същи болести като тютюна и са неподходящи предшественици за отглеждане на тютюн.

Обработка на почвата и подготовка за отглеждане на тютюн

За отглеждане на тютюн се изисква дълбоко разрохкване на почвата, за да се засади качествено както и да формира мощна коренова система. След прибиране на предшественика се извършва оран, дълбочината на която се определя от мощността на орния хоризонт в зависимост от почвения тип. При по-плитките почви се оре на 18-20 см. Периодично през няколко години (през 3-4 години) плитките почви трябва да се продълбочават на около 35-40 см. При наклонени терени, където има опасност от ерозия, площите се изорават през пролетта.

Рано на пролет площите трябва да се преорават на 20 см дълбочина. Към края на месец март се извършва втората предпосадъчна обработка, с която се внасят предвидените торове. Преди разсаждането (4-6 дни) се извършва култивиране на дълбочина около 12-15 см.

Торене при тютюн

Торенето на тютюн е в умерени дози (1-1,5 тона оборски тор на декар) е с най-висок ефект при отношение на качеството и количеството на продукцията. Висок е ефектът също и при торене на тютюна с минерални торове – основно азотни и фосфорни, докато калиевите се внасят само при нужда.

Азотът допринася за увеличаване добива от листа, но при повишени дози, освен увеличението на никотин в листата се увеличават и белтъчините, което силно влошава вкусово-пушателните качества. Фосфорът спомага за по-доброто развитие на кореновата система, подобрява качеството на тютюневия лист. Калият повишава устойчивостта към болести, също така спомага за формирането на по-нежни, с фин вкус и горимост листа.

Ориенталските тютюни се торят с 0,5-1,5 тона оборски тор, 2-4 кг N и 4-6 кг Р2О5 на декар. Нормите за торене на широколистните тютюни са по-високи (за сортотип Виржиния около 2-3 тона оборски тор, 4-6 кг N и 6-8 кг Р2О5 на декар, а за сортотип Бърлей – 8-10 кг N и 12-15 кг Р2О5 на декар).

Органичните торове се внасят преди изораването на площите през есента или през пролетта, а фосфорните и калиевите се внасят с пролетната оран. Азотните торове трябва да се внасят с последното култивиране преди засаждането.

Отглеждането на тютюна минава през два периода – разсадопроизводство и засаждане на постоянно място.

Производство на разсад

Разсадът се произвежда главно на открити лехи, като малка част от него се отглежда в покрити с полиетилен под формата на тунелчета лехи съшо и в полиетиленови оранжерии.

Стандартните лехи са дълги около 10 м, широки са към 100-120 см и високи 15-25 см. Разстоянието между лехите трябва да е около 30-40 см. Мястото определено за производство на разсад се наторява след прибиране на предшественика с 3-4 добре угнил оборски тор, 30-40 кг суперфосфат и 15-20 кг калиев сулфат на декар и се изорава. През лятото се култивира за борба с плевели и през есента се преорава на 25-30 см. След това лехите се оформят грубо. Окончателно оформяне на лехите се извършва рано на пролет чрез разрохкване и заравняване с фреза. Почвата в лехите и хранителната смес в оранжериите се обеззаразяват с вапам 1,5-2% по 8-10 литра/м2 и се покриват с полиетилен. Ако обеззаразяването е извършено през есента, полиетиленът се зарива по краищата с почва, а ако е извършено през пролетта лехите се покриват с полиетилен за 36-48 часа, след което се откриват, за да се проветрят.

За разсаждане на 1 декар тютюн от сортотип басма (дребнолистен), е необходима около 20 м2 разсадна площ; за сортотип башибали (дребнолистен) – 15 м2, а за сортотипове Виржиния и Бърлей (едролистни) – 10 м2.

Подготовка на семената

Семената трябва да бъдат с чистота 97% и кълняемост над 85%. Обеззаразяват се с 2%-ов воден разтвор от формалин, като семената, поставени в торбички, се потапят в него за 10-15 мин, след което се промиват с вода. За да се ускори поникването,на тютюна, семената може да се рътят чрез накисване във вода с температура 18-20°С за около едно денонощие, след което да се разстелят на пласт с дебелина към 4-5 см за 6-8 дни при ежедневно разбъркване в помещението с температура 23-28°С.

Сеитба на тютюн

Лехите се засяват с тютюн от края на месец Февруари до средата на Март, а в оранжериите – от средата на Февруари до началото на Март. За засяване на 1м2 ориенталски (дребнолистен) тютюн са необходими около 0,6-0,8 гр. семена, а при едролистните – 0,10-0,15 гр.. Сеитбата при тютюна се извършва ръчно, като семената предварително се смесват с много ситен пясък или пепел, за да се разпределят равномерно по лехата. Покриват се с 0,5-1 см добре угнил пресят оборски тор и лехите се поливат. Сеитбата на тютюна може да се извърши и със специални лейки или със сеялки. Лехите след сеитба трябва да се поливат с вода.

Грижи за разсада на тютюна

Лехите тунелен тип са покрити с полиетилен, който се поставя на дървени, пластмасови или метални пръчки, извити като дъга и забити в почвата. Лехите тип двойни тунели се покриват с два пласта полиетилен, положен на двойни пръчки по височина. Периодично полиетиленът се повдига, за да се проветрява и закалява разсадът. В началото лехите се поливат всеки ден, а по-късно – през няколко дни, като количеството на водата постепенно се увеличава.

Растенията в лехите трябва да се подхранват двукратно – във фаза кръстосване както и във фаза вдигане на уши. След подхранването растенията се поливат обилно, за да се промият листата им.

При нападение от сечене и див огън разсадът се пръска с 1%-ов бордолезов разтвор или се праши с меден оксихлорид около 50 – 60 гр./м2. Срещу кореновото гниене растенията трябва се пръскат с фундазол – 2 гр./м2 или с метилтопсин – 2-3 гр./м2, а срещу маната – с пероцин 0,3% или с ридомил – 0,5 гр./м2.

Готовият разсад в лехите се закалява чрез откриване и преустановяване подхранването с азот 10 дни и на поливките 7 дни преди изнасянето на полето. Растенията за ръчно засаждане трябва да са високи 10-12 см, с жилави 3-4 мм дебели стъбла. За механизирано разсаждане растенията на ориенталските тютюни трябва да са високи 12-14 см, а на едролистните 15-20 см. Дебелината на стъблото е към 8 мм.

Разсаждане на тютюна

Оптимални условия за разсаждане се създават, когато температурата в почвата на около 10 см дълбочина трайно се затопли на температура над 12°С. Това за нашите условия е от 20-25.IV до 25-30.V. дребнолистните тютюни сортотип басма се разсаждат при разстояние между редовете около 35-40 см и в реда на 8-10 см при гъстота около 25 000-30 000 растения на декар. Сортотип башибали трябва да се засажда на 50 – 60 см между редовете и вътре в реда на около 12-15 см при гъстота 15 000 растения на декар; сортотип башибали с уедрени листа – на 70 см между редовете както и 18 см в реда при 10 000 растения на декар. Едролистните тютюни при поливни условия се разсаждат на междуредово разстояние 90-110 см, а вътре в реда 40-50 см или с 2 000-2 500 растения на декар.

Грижи през вегетация за тютюна

След разсаждането растенията преминават в критичен период от 10 дни, през който кореновата система се възстановява. След това разсаденият тютюн се окопава 1-2 пъти в междуредието на дълбочина 8-10 см през около 10-12 дни.

Ориенталските тютюни трябва да се напояват 2-3 пъти с поливна норма 35-45 м3 вода на декар. Сортотип Виржиния се напоява около 4-6 пъти с поливна норма 60-80 м3 вода на декар, а сортотип Бърлей – 6-8 пъти с по 50-60 м3 вода на декар.

Кършенето на съцветията както и премахването на филизите (филизенето) засилват развитието на кореновата система, увеличава се и се изравнява размерът на листата, ускорява се узряването и натрупването на никотин. Едролистните тютюни се кършат при 50% бутонизация, а ориенталските при постигнат 100% цъфтеж. Вместо филизене може да се приложи и пръскане с контактни средства, които унищожават пъпките и младите филизи.

Беритбата при тютюна

Първите листа в основата на растението узряват за около 40-45 дни след разсаждането, а разположените по върха от 40 до 60 дни след първите. През този период листата на тютюна се берат на етапи (ръце). Технически зрелите тютюневи листа са с избистрен цвят, накъдрена повърхност, по периферията с жълти петна, с подгоряли върхове. В една беритба на ръка се берат по 3-4 листа, а листата на едно растение се обират на 4-6 пъти. Листата се берат рано сутрин с една или две ръце и се подреждат в пачки, които се оставят в междуредията. След беритбата пачките се събират на по 2-3 и се нареждат в съдовете за транспортиране. Използват се и машини за полистно бране на тютюн, а сортовете от сортотип Бърлей се прибират и целорастейно.

Низане на тютюна

За низане на тютюна се използва плоска стоманена игла с дължина около 40-50 см. с вдянат канап с дължина около 2,5 / 3 м. Листата на тютюна се нижат по-единично. Когато иглата се напълни, листата се прехвърлят на канапа. За низане на тютюн се използват също и двойни игли с дължина около 70 / 80 см. Листата на тютюна се изнизват на двойния канап, когато иглата се напълни. Листата може също да се сушат и на двойните игли. Тютюневите листа на сортотипа Виржиния се връзват на групи на летви. Безнизово може да се сушат както листата на ориенталския тютюн, така и на сорта Виржиния, като за целта се набождат на два реда дълги шишове закрепени на рамки.

Сушене на тютюн

Низите на ориенталския тютюн се нареждат за сушене на скеле, покрито с полиетилен. Листата на тютюн сортотип Бърлей се сушат въздушно в затворени до долу полиетиленови палатки, а при Виржиния – безнизово в съоръжения със затоплен въздух, където се поставят рамките с набодени на шишове листа, които се сушат при определен режим.

Изсушените тютюневи листа се изнизват, сортират се на групи по беритби на три класи и се правят на снопове (пастали) от около 40 / 60 листа. След като отлежат, пасталите се подреждат на бали от по 20 /25 кг. Изсушените листа от тютюна Виржиния след навлажняване и отлежаване, без да се правят на пастали, се пресуват на бали. Тази манипулация е известна като „тонга“.

Обработка на тютюн за цигари

•януари 20, 2012 • Вашият коментар

Сигурно всеки един пушач се е замислял как да се сдобие с евтин тютюн за цигари. На всички им е ясно че себестойността на една кутия цигари е някъде към два лева и варира в зависимост от качеството на тютюна който се използва. Колкото и да е скъп даден тютюн, произведените от негоцигари в домашни условия ще са поне на половина по-евтини от тези, които си купувате в магазина. На практика там вие плащате например около 2 лева за кутията цигари и 3 лева за бандерола. Е да, ама вие не пушите бандерола, а цигарите. По-принцип бандерола на цигарите или тютюна е доказателство за произхода на продукта, но в България това по никакъв начин не може да бъде критерий за качество. Друг е въпроса, ако си купувате само вносни цигари, но там цените са доста по-завишени. По същата логика можете да си купувате и вносен тютюн и цигарите пак ще ви излизат много по-евтини. Работата е там, че вие можете да се сдобиете с български „нерафиниран” тютюн, буквално за жълти стотинки. Този тютюн естествено няма да става директно за свиване на цигари и в последствие пушенето им. За целта ще е нужна допълнителна обработка на тютюна. В домашни условия вие сте силно ограничени от възможните методи за обработка, като в случая можем да ги сведем до само два типа. Естествено вие няма да се занимавате с търговия на цигари, а те ще бъдат за лично ползване и следователно няма да ви е нужен лиценз за тези интервенции. Първата процедура е да „сварите” вашия тютюн. За целта можете да го сложите във фурната но не на много висока температура, като предварително сте го навлажнили. Под навлажнили, имам предвид да сте го намокрили добре, но не разбира се да плува във вода. От време на време трябва да го разбърквате и повторно да го навлажнявате. Тази процедура ще смекчи „вкуса” на цигарите и той няма да е неприятен за езика. Другата процедура е компресиране на тютюна. Като за целта вече сварения тютюн се завива в хартия, поставя се между две дървени плоскости и се притиска. Това може да се направи, както с менгеме така и с някаква тежест която да поставите върху плоскостите. Тази процедура продължава няколко дни, до седмица. След това взимаме вече компресирания тютюн и го поставяме в буркан, който се затваря плътно. Оставяме го така да отлежи (да ферментира) поне два месеца. След това сушим тютюна и сме готови да тъпчем цигари с домашно произведения си тютюн. Това разбира се е може би една от най-първобитните техники за обработка на тютюн за цигари, но е най-лесно приложима в домашни условия.

 
%d bloggers like this: